„Vyřešit konflikty zájmů.“

| Mezinárodní právo procesní
| Správa majetku
| EHP

Příklady případů | Náhrada škody

Němečtí investoři si činí nároky vůči jedné švýcarské skupině pojišťoven, aby z převedeného zůstatku vyplatila nároky na náhradu škody kvůli chybné správě investic z tzv. „peněžní investice do právní struktury pojišťovny“ jedné lichtenštejnské životní pojišťovny ve Spolkové republice Německo.

Sdružené řízení se zapojením knížecího paláce před zemským soudem ve Frankfurtu může být prvoinstančním procesním narovnáním úspěšně ukončeno.

Rozsáhlé narovnání pro všechny mandanty.