„Vyjádřit věci přesně.“

| Orientace na cíl
| Omezení rizika
| Optimalizace šancí

Podnik | Kompetence

Společnost WEYER Rechtsanwaltsgesellschaft mbH spojuje zájmy z kapitálových investic s nákladově efektivními právními službami. Naše činnost spočívá ve více než 20 letech zkušeností v mezinárodním právním poradenství pro dozorčí úřady, zákonodárné výbory a svazy v Evropě a Asii.

Organizujeme zájmy investorů a zastupujeme mandanty v oblasti společenského a insolvenčního práva, a to až po občanskoprávní nároky na náhradu škody.

V tuzemsku i v zahraničí vedeme formou spolupráce hromadná řízení v oblasti občanského a insolvenčního práva. Naše kancelář úspěšně hájí nároky na náhradu škody v celém Německu až u Spolkového soudního dvora a účastní se řízení před mezinárodními soudy.

Naše kancelář má zvláštní zkušenosti v přeshraničním právním zastupování ve Spolkové republice Německo, ve Švýcarsku, Lucembursku, Lichtenštejnském knížectví a Rakouské republice.

Náš tým zaznamenává a zpracovává velké množství dat, k čemuž využívá inovativní datové koncepty. Je možné nám udělit mandát ve více jazycích. Kancelář má jazykovou kompetenci v angličtině, ruštině a španělštině a spolupracuje na mezinárodní úrovni se zkušenými překladateli.