„Vyřešit konflikty zájmů.“

| Kreativita
| Důvěrnost informací
| Výnos

Společnost WEYER Rechtsanwaltsgesellschaft mbH řeší konflikty zájmů. Vyhýbáme se mediální prezentaci sebe samých. Naše případy v médiích najdete, ale nás ne. Důvěra vyžaduje diskrétnost. Odlišujeme se. I ve výsledku.

Co děláme:

Uplatňování nároků pojistníků na náhradu škody v mezinárodním řízení o insolvenčního plánu jedné pojišťovny, a to podle práva EU.

Více

Restrukturalizace mezinárodních nároků investorů v krizi zainteresovaných stran jednoho uzavřeného fondu se stigmatem insolvence a s problematickou strukturou investorů.

Více

Soudní prosazení nároků pojistníků na náhradu škody v Evropském hospodářském prostoru v rámci převodu portfolia.

Více

Doprovázení koncepce restrukturalizace uzavřeného fondu se stigmatem insolvence pomocí jeho pokračování a vrácení kapitálu.

Více

Strukturování a odvrácení nároků na splacení dluhů, směrovaných proti investorům jednoho uzavřeného fondu po napadení insolvence.

Více