„Vyřešit konflikty zájmů.“

| Napadení insolvence
| Odvrácení pohledávek
| Vedení procesu

Příklady případů | Odvrácení insolvencí

Insolvenční správce napadl ve světle hospodářského trestního řízení výplaty likvidity v hotovosti dvou fondových společností, které spadly ve Spolkové republice Německo do insolvence, ve výši asi 15 milionů EUR.

Koordinace odvrácení pohledávek proti více než 500 tuzemských a zahraničních investorů s insolvenčním správcem. Díky spojení do vzorového řízení je možné snížit náklady a omezit procesní rizika.

Procesní odvrácení pohledávek vzorovými žalobami přes několik instancí.