„Vyřešit konflikty zájmů.“

| Krize zainteresovaných stran
| Zastoupení hlasů
| Restrukturalizace

Příklady případů | Restrukturalizace I

Vedení jedné německé komanditní společnosti s velkým počtem drobných komanditistů chce navzdory krizi zainteresovaných stran reinvestovat do zahraničních nemovitostí.

Odvrácení usnesení o reinvestování díky koordinaci a zastupování hlasů více než 1500 investorů ze čtyř států. Organizace a realizace mimořádné valné hromady společníků umožňuje restrukturalizaci problematické struktury investorů narovnáním.

Investoři dostávají zvláštní výplatu více než 10 milionů EUR a vrácení kapitálu ve výši více než 70 %. Pokračování pomocí reinvestice zbývající likvidity při dohodě o předčasné likvidaci fondové společnosti.