„Umět, co jiní neumějí.“

| Hledat řešení
| Nalézat cesty
| Překonávat překážky

Už více než 20 let mezinárodní kompetence:

  • Právo kapitálového trhu
  • Insolvenční právo
  • Právo upravující právní poměry společností
  • Pojistné právo

Společnost Weyer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH je mezinárodně jednající právní kancelář s těžištěm činnosti v oblasti sanace a restrukturalizace kapitálových investic. Máme dlouholetou zkušenost v oblasti práva zabývajícího se finančními službami. Pro naše mandanty vypracováváme cesty k dlouhodobé restrukturalizaci, od intervence podle společenského práva přes prosazení konceptů sanace až po zpracování produktů v oblasti kapitálových investic podle insolvenčního nebo procesního práva.

Jak Vám můžeme pomoci?