„Jednání místo procesu.“

| Rozsah
| Opce
| Pozice

Obchodní činnost | Litigace

Společnost WEYER Rechtsanwaltsgesellschaft mbH jde dál, než je klasické právnické uplatnění právních postojů a občanskoprávních jednání o narovnání. Předběžná jednání snižují rizika a náklady. Řešení nalezená jednáním jsou často ekonomicky smysluplnější než žaloba. Pro mandanty absolvujeme dlouhou cestu.

Před umístěním investic mají velký význam sondovací rozhovory s dozorčími úřady. Jaká struktura je pro kapitalizaci vhodnější po právní stránce? Pro stav vlastního kapitálu mohou být rozhodující vedlejší sazby. Rozpoznání strukturálních problémů v sestavení koncepce zabrání následným nákladům.

V konfliktních situacích je nutné prověřit cíl a výnos právního vypořádání. Právní spory vyžadují rezervy. Ty v hospodaření orientovaném na výnos chybějí. Pokračování a další trvání majetkových investic je ohroženo.

V právním sporu zlepšujeme výchozí pozice nebo zajišťujeme právní postavení. Pro větší skupiny investorů pracujeme cíleně na předběžných dohodách, abychom tak vyjasnili ústřední právní otázky a snížili rizika nákladů.