„Další vývoj.“

| Zodpovědnost
| Kreativita
| Cíle

Kariéra | Chcete u nás pracovat?
Advokáti

Co hovoří pro případ? Je mnoho důvodů pro argument. Jaké ale hovoří proti? Včera schůzka ve Vídni, dnes videokonference s Londýnem. Mnoho našich projektů přesahuje hranice zemí, týmy jsou mezinárodní. Prověřujte jako Project Associate zajímavé právní otázky a samostatně koordinujte svoje projekty.

Odborní spolupracovníci právní kanceláře

Máte přehled o lhůtách? Samostatná korespondence s mandanty, soudy a pojišťovnami právní ochrany je pro Vás lákavá, právo zabývající se náklady a poplatky není obtěžující povinností. Zapojte svou odbornou kompetentnost jako Legal Assistent do plánování a vyřízení dobře strukturovaných projektů.

Obchodní spolupracovníci

Co pomůže nejlepší argument, když se práce nevyřídí? Jako Business Assistent se zapojíte do nutných postupů a úkolů. Vidíte práci a přispíváte k tomu, aby byly projekty úspěšné. Rozpoznat problémy dříve, než se problémem stanou.

Koncipienti

Rozhodnutí pro právní vědy otevírá mnoho cest. Která je Vaše? Zapojte se do našich projektů a získejte náhled do praxe specializované odborné kanceláře s mezinárodním polem působnosti. Možná u nás zůstanete?

Studentská pomocná síla

Das Studium ist der erste Schritt Ihrer Laufbahn. Packen Sie mit an und erleben Sie anwaltliche Arbeit hautnah. Durch Zuarbeit unterstützen Sie unsere Projekte und erhalten Einblicke, die über durchschnittliche Anwaltstätigkeit hinausgehen.

Studium je prvním krokem Vaší kariéry. Přidejte se a zažijte právnickou práci na vlastní kůži. Součinností podpoříte naše projekty a získáte náhledy do věci, které překračují průměrnou advokátní činnost.

Těšíme se na Vaši žádost o místo s uvedením představy o platu, můžete tak učinit e-mailem na adrese
bewerbung@weyerlegal.com