PRÁVNÍ INFORMACE

Weyer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Oberlandstr. 52–65
12099 Berlin

T:  +49 (0)30/610 822 900
F:  +49 (0)30/610 822 950
E:  sekretariat@weyerlegal.com
W: www.weyerlegal.com

Sídlo: Berlin
Jednatel: Dr. Markus J. Weyer

Společnost Weyer Rechtsanwalts GmbH je podle právní formy společnost s ručením omezeným.

Obchodní rejstřík:  Obvodní soud Charlottenburg, HRB 187169 B
Finanční úřad: Finanční úřad Schöneberg

Příslušný dozorčí úřad a advokátní komora

Rechtsanwaltskammer Berlin

Littenstraße 9
10179 Berlin

T:  +49 (0)30/3 069 310
E:  info@rak-berlin.org
W: www.rak-berlin.de

Zákonné profesní označení

Advokát (Spolková republika Německo)

Profesní právo

Příslušné zákony:

Do předpisů je možné nahlédnout také u Bundesrechtsanwaltskammer (Spolková advokátní komora).

Pojištění povinného ručení

Pro naši činnost máme pojištění profesního povinného ručení u pojišťovny R+V Allgemeine Versicherung AG

R+V Allgemeine Versicherung AG
Raiffeisenplatz 1
65189 Wiesbaden

T:  +49 (0)611/533-0
F:  +49 (0)611/533-4500

Pojistná částka činí 2 500 000,– €.

Pojistka (AVB WSR 558) platí na celém území EU a ve státech, v nichž platí Dohoda o Evropském hospodářském prostoru.

S podrobnostmi pojištění byla advokátní komora Berlín seznámena v rámci předpisů Spolkového advokátního řádu.

Upozornění

Navzdory pečlivé kontrole obsahu nepřebíráme ručení za obsah externích linků. Za obsah stránek přístupných přes linky jsou zodpovědní výhradně jejich provozovatelé.

Zabránění konfliktu zájmů

Hájení odporujících si zájmů máme zakázáno. Mějte proto prosím pochopení pro to, že musíme před přijetím mandátu prověřit, zda nedochází ke konfliktu zájmů.

Platforma EU pro mimosoudní urovnání sporů online

Evropská komise poskytuje podle čl. 14 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 platformu pro urovnání sporů online:

W: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Všeobecná informační povinnosti podle § 36 zákona o urovnání sporů spotřebitelů

Příslušný smírčí orgán pro spotřebitele v oblasti majetkoprávních sporů z mandátního vztahu je smírčí orgán pro advokacii:

Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft
Neue Grünstraße 17
10179 Berlin

T:  +49 (0)30/284 4417-0
F:  +49 (0)30/284 4417-12
E:  schlichtungsstelle@s-d-r.org
W: www.s-d-r.org

Jsme ze zásady připraveni se zúčastnit řízení o urovnání sporu u smírčího orgánu pro advokacii.