„Prolínání témat.“

| Výzkum
| Teorie
| Praxe

Publikace | Články (výběr)

Weyer Rechtsanwaltsgesellschaft mbh: Publikationen Cover versR

VersR 2012, 605–608

„Anmerkung zum BGH-Urteil vom 15.02.2012 (IV ZR 194/09, VersR 2012, 601) – Zur Anerkennung eines Solvent Scheme of Arrangement“ (Poznámka k rozsudku Spolkového soudního dvora z 15.02.2012, K uznání Solvent Scheme of Arrangement)

Weyer Rechtsanwaltsgesellschaft mbh: Publikationen Cover Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft

ZVersWiss 2000, 1–63

„Das Versicherungsaufsichtsrecht der Russischen Föderation Eine Untersuchung anhand der ökonomischen Theorie des Rechts unter besonderer Berücksichtigung der Systemtransformation“ (Právo o dozoru nad pojišťovnictvím Ruské federace. Posouzení na základě ekonomické teorie práva při zvláštním zohlednění transformace systému)

Weyer Rechtsanwaltsgesellschaft mbh: Publikationen Cover Versicherungswirtschaft

VW 1995, 36–36

„Das russische Privatversicherungsrecht – Ein Überblick“ (Ruské pojistné právo soukromé – přehled)

Weyer Rechtsanwaltsgesellschaft mbh: Publikationen Cover WiRO Zeitschrift

WiRO 1995, 184–189

„Russische Föderation: Gesetz „Über die Versicherung“. Textdokumentation mit Einführung“ (Ruská federace: zákon „O pojištění“ Textová dokumentace s úvodem)