„Vyřešit konflikty zájmů.“

| Životní pojištění
| Plán narovnání
| Mezinárodní insolvenční právo

Příklady případů | Mezinárodní řízení o insolvenčním plánu

Jedna britská pojišťovna poskytující životní pojištění, pracující ve Spolkové republice Německo přes pobočky, se pokouší restrukturalizovat ve Spojeném království nároky na náhradu škody více než 4.000 německých pojistníků pomocí „Solvent Scheme of Arrangement“ podle Companies Act 1985 (Section 425).

Doprovázení řízení před High Court of Justice v Londýně. Petice u Evropského parlamentu v Bruselu vede ke zřízení Payment Schemes ve Velké Británii.

200 procesů, které jsou vedeny v celém Německu, vede k rozhodujícímu rozsudku Spolkového soudního dvora. Rozsáhlé narovnání pro všechny mandanty.