„Výnos pomocí právní služby.“

| Zajistit
| Sanovat
| Prosadit

Naše kancelář vyvíjí právní služby pro produkty kapitálových investic v krizi. Zastupujeme mandát investovaný do zvláštního majetku, investičních společností, soukromých pojišťoven a ostatních majetkových investic. Produkty kapitálových investic provázíme od umístění až po vyřízení. Včas zapojujeme prodej a prodejní struktury. Jako součást řešení – nikoliv jako součást problému. Mezinárodně.

Jak pomáháme:

Litigace. Zahajujeme cíleně jednání a vhodná řízení, abychom zabránili zbytečným soudním procesům mezi zainteresovanými stranami (stakeholder).

Více

Sanace. Prověřujeme obchodně právní pokračování nebo další trvání kapitálových investic podle insolvenčního práva a vytváříme v krizích koncepce pro sanaci a restrukturalizaci.

Více

Exit. Při vyřizování prosazujeme mimosoudně i procesně nároky podle občanského a insolvenčního práva, ať v jednotlivém mandátu nebo v případech s mnoha investory a čelíme požadavkům.

Více