„Vyřešit konflikty zájmů.“

| Stigma insolvence
| Podpora restrukturalizace
| Vrácení kapitálu

Příklady případů | Restrukturalizace II

Po selhání vedení fondové společnosti a svěřenské společnosti jedné německé komanditní společnosti se stigmatem insolvence, s velkým počtem drobných komanditistů, hrozí 300 investorů kvůli neobhospodařování nemovitosti, která se měla stavět v zahraničí, totální ztráta povinných vkladů.

Nasměrování a podpora koncepce restrukturalizace nového vedení fondové společnosti pomocí jednání a zastupování hlasů na valných hromadách společníků. Dohled a kontrola usnesením přijaté koncepce restrukturalizace.

Úspěšný vývoj a zhodnocení aktiv umožňují exit pomocí předčasného odprodeje. Investoři dostávají zvláštní výplatu a vrácení kapitálu ve výši více než 80%.