„Going Concern a další trvání.“

| Turnaround
| Vývoj majetku
| Omezení škod

Obchodní činnost | Sanace a restrukturalizace

V krizi vyvíjí a používá společnost WEYER Rechtsanwaltsgesellschaft mbH pro investice právní nástroje pro sanaci k opětovnému vytváření zisků v budoucnosti. Nástroje podle insolvenčního a společenskoprávního práva nabízejí dlouhodobé šance pro kapitálové investice. Koordinujeme práva společníků a svěřenských správců ve všech velikostech podniků, ať se jedná o malou kapitálovou společnost nebo osobní společnost s několika tisíci společníky.

Naše právní služby cílí na vytváření hodnot z existujících aktiv. O hodnoty je nutné se starat a rozvíjet je. Ať pokračováním existence kapitálové společnosti nebo z insolvence. Zajišťujeme výnosy nebo omezujeme škody. Kooperace místo konfrontace.

U náznaků rizik, ohrožujících stav investic začínáme být z pověření investorů aktivní. Řešení vytváříme pomocí vhodných opatření podle společenského práva a procesními opatřeními. Od restrukturalizace problematických struktur investorů nebo konfliktů s vedením společností až po nová řešení vlastního kapitálu.

Zapojujeme včas rozhodující zainteresované strany (stakeholder), jako jsou dozorčí úřady, vedení společností, projektoví partneři nebo insolvenční správci do řešení jednotlivých případů a na realizaci dohlížíme z právního hlediska.