„Vytvářet projekty.“

| Osobně
| Prozíravě
| Efektivně

Podnik | Tým

Náš tým je interdisciplinární.

Spojujeme obchodní zkušenost a manažerské kompetence s právnickou prací a efektivitou. Vhodnou infrastrukturou vytváříme silné jednotky a rozhraní pro účinnou spolupráci s externími týmy všech velikostí. Spolupracovníci z jiného oboru a lidé s nekonvenčním myšlením jsou pro společnost WEYER Rechtsanwaltsgesellschaft mbH pohonem pro podnikatelský úspěch.

Porträt Sabine Wührich: Management Weyer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Pro Sabine Würich je management „the art of getting things done through people“.

Učinit obtížná témata srozumitelnými pro širokou veřejnost, to je motem její práce. Po ekonomickém vzdělání a studiu umísťovala Sabine Würich úspěšně celostátní kulturní projekty do muzeí a jiných institucí, jako do Německého spolkového sněmu atd. Díky dovednostem, které přitom získala v oblasti organizace, získávání dotačních prostředků a práce s veřejností, přináší příslušnou zkušenost do realizace projektů v rámci Německa i na mezinárodním poli.